Sterilisation af mænd

Overlæge,

Speciallæge i almen kirurgi &

kirurgisk mavetarmsygdomme

Ghalib Alkhefagie

Sterilisation(vasektomi)

 

Ved mandlig sterilisation fjernes et stykke af sædlederen på begge sider.

 

Overvejelser før operationen

Du skal, inden du beslutter dig for operationen, modtage vejledning hos din praktiserende læge som formentlig kender dig og din familie. I forbindelse med konsultationen skal du (lovpligtigt) underskrive en ”anmodning om sterilisation”.

Inden man beslutter sig for en sterilisation skal man være klar over at muligheden for at retablere sædlederne er begrænset. Teknisk set lykkes det at genskabe sædlederne hos ca. 80 %. Imidlertid vil mange mænd efterfølgende danne antistoffer mod egne sædceller. Slutresultatet bliver at kun ca. 40 % bliver befrugtningsdygtige.

En løsning kan være at benytte sædbank, f.eks. Cryos (33 323 636). Prisen for kvalitetskontrol, nedfrysning og opbevaring i f.eks. 5 år er omkring 5000 kr.

 

Operationen

Først lægges en blokade ved at man over skambenet indsprøjter lokalbedøvelse omkring funiklen (som er det samlede bundt af nerver, kar, sædstreng til testiklen). Der indsprøjtes 5 ml på hver side. Det er ikke forbundet med ubehag. Blokaden giver ro og smertelindring i de efterfølgende timer men er ikke nødvendigvis en særlig virksom del af lokalbedøvelsen.

Hos ca. halvdelen har den imidlertid positiv virkning hvorfor vi altid venter 20 minutter efter anlæggelsen.

Når selve operationen (efter 20 minutter) indledes, isoleres sædstrengen så nær huden som muligt. Hud og sædstreng bedøves. Umiddelbart efter lægges et 6-7 mm stort snit i huden. Sædstrengen fanges og trækkes frem. Et ca. 1½ cm langt stykke fjernes. Enderne underbindes og glider herefter på plads i pungen igen.

Huden lukkes med en enkelt sutur som opløses efter ca. 3 uger.

Samme procedure på begge sider af pungen.

 

Efter operationen

Du forlader klinikken efter en 20 minutters observation. Alt i alt opholder du dig godt 1 time på klinikken.

På operationsdagen og de nærmeste dage herefter (evt. op til en uge), vil de fleste have let til moderat ømhed af testiklerne. Egentlige smerter forekommer. Almindelige hovedpinepiller (Kodimagnyl, Panodil, Ipren eller lignende) vil være tilstrækkeligt.

Tag det med ro resten af operationsdøgnet.

Lad være med at arrangere fysiske aktiviteter de første par dage.

 

Sex

kan genoptages når du har lyst. Husk at der fortsat skal benyttes prævention indtil der foreligger sædprøve efter 3 måneder. Sæden vil have det sædvanlige udseende og volumen. Hormonproduktion og lystfølelse ændres ikke.

 

Sædprøve

Hos 2-3 % vil sædlederne rekanlisere, hvilket betyder at der dannes en ny kanal mellem de to ender af den delte sædstreng. Sker dette, vil det altid ske inden for 3 måneder efter operationen hvorfor man venter 3 måneder med at foretage sædprøven. Sørg for at have ca 10 sædafgange inden prøven (for at udvaske døde sædceller).

Hos enkelte vil det, fordi der stadig er mange døde sædceller som vanskeliggør påvisning af enkelte levende, være nødvendigt at gentage sædprøven efter yderligere et par måneder.

I ekstreme situationer kan gå op til et år før man kan erklæres definitivt steril.

 

Følgetilstande

Sterilisation er et veltolereret indgreb med få efterfølgende gener.

Der kendes sjældne tilfælde af smerter ved enderne af den delte sædstreng samt hævelse af bitestiklen.

Meddelelser om øget forekomst af kræft efter sterilisation er i store undersøgelser afvist.

 

Komplikationer

Der ses yderst sjældent komplikationer (infektion og blødning) til dette lille indgreb.

Relativt hyppigt ses derimod misfarvning, evt. sortfarvning af pung og penis samt let hævelse.

Dette er harmløst og forsvinder i løbet af en uges tid.

 

Kontakt

Er der øvrige spørgsmål, ring da til klinikken - 20 76 02 36 –mandag til torsdag klokken 18-19. Eller benyt e-mail mail@kirurgilolland.dk

Copyright © All Rights Reserved