Åreknuder

Overlæge,

Speciallæge i almen kirurgi &

kirurgisk mavetarmsygdomme

Ghalib Alkhefagie

ÅREKNUDER

For at få et godt og holdbart resultat er det som regel nødvendigt at foretage en operation i lysken, hvor man lukker nogle store årer (vener). Herved behandles årsagen til åreknuderne, og trykket i benet aftager. Dette bevirker nedsat tendens til nye åreknuder samtidig med, at de tilstedeværende åreknuder mindskes eller forsvinder.

Efter operationen kan der i huden opstå nogle føleforstyrrelser, der dog ofte svinder efter nogle måneder

Hvis åreknuderne ikke forsvinder spontant, kan mange (evt. ved en senere operation) fjernes gennem små snit ned ad benet eller med andre teknikker som sclerosering eller laserbehandling.

Før operationen er det forbudt at barbere sig i operationsområderne af hensyn til infektionsrisikoen.

På operationsdagen, efter operationen, er det klogt at tage den med ro og holde benet vandret eller lidt opad en gang imellem efter behov. Det er generelt godt efter en operation at holde sig i gang. Så restitueres kroppen bedre og risikoen for komplikationer nedsættes. Man må derfor gå så meget, man selv syntes, man kan holde til. Ved hævelse og ømhed skal benet op igen.

Efter operationen kommer der som regel lette smerter, som behandles med Ibuprofen en tablet tre gange dagligt, så længe der er smerter. Normalt to til tre dage.

Hævelse efter operationen modvirkes ved hjælp af støttestrømpe, som lægges på umiddelbart efter operationen.

Forbindingen må ikke blive våd. Ved våd eller gennemblødt forbinding bedes de kontakte klinikken mhp. skiftningen af forbindingen.

Forbindingen og støttestrømpen skal lades urørt i to dage. Derefter skal plastrene samt det lange elastikbind, der sidder under støttestrømpen, fjernes. Er der sat steristrip på, skal de sidde, til de selv falder af.

Støttestrømpen tages på igen.

Trådene fjernes ti dage efter operationen enten her eller hos egen læge.

Efter suturfjernelse anbefales en kort støttestrømpe i fire til seks uger.

 

Copyright © All Rights Reserved